Valmistatko pieniä alumiinifoliorullia tai tuotko niitä Kiinasta? Valmistajilla on nyt mahdollisuus tehdä komissiolle kirjallinen pyyntö polkumyyntitullin uudelleentarkastelun aloittamiseksi.

20.6.2017 11.39
Tiedote

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, kiinalaisten pienten alumiinifoliorullien polkumyyntitullin viimeinen voimassaolopäivä on 14.3.2018.

Tavara luokitellaan Taric-koodeihin 7607 11 11 10 ja 7607 19 10 10.

Unionin tuottajat voivat esittää kirjallisen tarkastelupyynnön komissiolle, jotta komissio aloittaa tutkimisen tulisiko näistä tuotteista kantaa myös jatkossa polkumyyntitullia. Ilmoitus on EU:n virallisen lehden numerossa C 188, 14.6.2017. Ilmoituksessa on komission osoite, johon otetaan yhteyttä.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet