Valmistatko kylmävalssattuja teräslevyvalmisteita tai tuotko niitä Kiinasta tai Taiwanista? Valmistajat voivat nyt pyytää komissiolta polkumyyntitullin uudelleentarkastelua.

10.12.2019 13.26
Tiedote

Unionin tuottajat voivat esittää komissiolle kirjallisen tarkastelupyynnön alkaa tutkia, pitääkö kiinalaisista tai taiwanilaisista teräslevyvalmisteista kantaa myös jatkossa polkumyyntitullia. Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, kiinalaisten tai taiwanilaisten levyvalmisteiden polkumyyntitullin viimeinen voimassaolopäivä on 28.8.2020. Tavarat luokitellaan CN-koodeihin 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 ja 7220 20 89.

Ilmoitus on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 405, 2.12.2019. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet