Valmistatko ferropiitä tai tuotko sitä Kiinasta tai Venäjältä? Voit pyytää komissiolta polkumyyntitullin uudelleentarkastelua

11.7.2018 10.42
Tiedote

Unionin tuottajat voivat esittää komissiolle kirjallisen pyynnön alkaa tutkia, pitääkö Kiinasta tai Venäjältä peräisin olevasta ferropiistä kantaa myös jatkossa polkumyyntitullia.

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinasta ja Venäjältä peräisin olevan ferropiin polkumyyntitullin viimeinen voimassaolopäivä on 11.4.2019. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 7202 21 00, 7202 29 10 ja 7202 29 90.

Ilmoitus on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 243, 11.7.2018. Lehdessä ilmoitetaan määräaika, johon mennessä unionin tuottajat voivat esittää kirjallisen tarkastelupyynnön perusteluineen.

Komissio tutkii polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:

Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet