Valmistatko bioetanolia tai tuotko sitä Amerikan yhdysvalloista? Valmistajilla on nyt mahdollisuus tehdä komissiolle kirjallinen pyyntö polkumyyntitullin uudelleentarkastelun aloittamiseksi.

19.6.2017 8.32
Tiedote

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, yhdysvaltalaisen bioetanolin polkumyyntitullin viimeinen voimassaolopäivä on 23.2.2018.

Tavara luokitellaan Taric-koodeihin 2207 10 00 12, 2207 20 00 12, 2208 90 99 12, 2710 12 21 11, 2710 12 25 92, 2710 12 31 11, 2710 12 41 11, 2710 12 45 11, 2710 12 49 11, 2710 12 51 11, 2710 12 59 11, 2710 12 70 11, 2710 12 90 11, 3814 00 10 11, 3814 00 90 71, 3820 00 00 11 ja 3824 99 92 66.

Unionin tuottajat voivat esittää kirjallisen tarkastelupyynnön komissiolle, jotta komissio aloittaa tutkimisen tulisiko näistä tuotteista kantaa myös jatkossa polkumyyntitullia. Ilmoitus on EU:n virallisen lehden numerossa C 180, 8.6.2017. Ilmoituksessa on komission osoite, johon otetaan yhteyttä.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet