Valmistatko biodieseliä tai tuotko sitä Yhdysvalloista? Valmistajat voivat nyt pyytää komissiolta polkumyyntitullin ja tasoitustullin uudelleentarkastelua.

21.1.2020 11.09
Tiedote

Unionin tuottajat voivat esittää komissiolle kirjallisen tarkastelupyynnön alkaa tutkia, pitääkö yhdysvaltalaisesta biodieselistä kantaa myös jatkossa polkumyyntitullia ja tasoitustullia. Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, yhdysvaltalaisen biodieselin polkumyyntitullin ja tasoitustullin viimeinen voimassaolopäivä on 16.9.2020. Tavarat luokitellaan seuraaviin Taric-koodeihin:

1516 20 98 21, 1516 20 98 29, 1516 20 98 30, 1518 00 91 21, 1518 00 91 29, 1518 00 91 30, 1518 00 99 21, 1518 00 99 29, 1518 00 99 30, 2710 19 43 21, 2710 19 43 29, 2710 19 43 30, 2710 19 46 21, 2710 19 46 29, 2710 19 46 30, 2710 19 47 21, 2710 19 47 29, 2710 19 47 30, 2710 20 11 21, 2710 20 11 29, 2710 20 11 30, 2710 20 15 21, 2710 20 15 29, 2710 20 15 30, 2710 20 17 21, 2710 20 17 29, 2710 20 17 30, 3824 99 92 10, 3824 99 92 12, 3824 99 92 20, 3826 00 10 20, 3826 00 10 29, 3826 00 10 50, 3826 00 10 59, 3826 00 10 89, 3826 00 10 99, 3826 00 90 11, 3826 00 90 19, 3826 00 90 30

Ilmoitukset on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 18, 20.1.2020. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien ja tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet