Valmistatko biodieseliä tai tuotko sitä Argentiinasta tai Indonesiasta? Valmistajat voivat nyt pyytää komissiolta polkumyyntitullin uudelleentarkastelua

23.7.2018 8.42
Tiedote

Unionin tuottajat voivat esittää komissiolle kirjallisen tarkastelupyynnön alkaa tutkia, pitääkö argentiinalaisesta tai indonesialaisesta biodieselistä kantaa myös jatkossa polkumyyntitullia. Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, argentiinalaisen ja indonesialaisen biodieselin polkumyyntitullin viimeinen voimassaolopäivä on 27.11.2018. Tavarat luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, ex 3826 00 10 ja ex 3826 00 90.

Ilmoitus on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 250, 17.7.2018. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:

Polkumyynti- ja tasoitustullit

Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit

Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet