Valmistatko aurinkosähkömoduuleja ja niiden komponentteja tai tuotko niitä Kiinasta? Valmistajat voivat nyt pyytää komissiolta polkumyynti- ja tasoitustullin uudelleentarkastelua. / Korjattu 13.4.2018

20.3.2018 15.21
Tiedote

Unionin tuottajat voivat esittää komissiolle kirjallisen tarkastelupyynnön alkaa tutkia, pitääkö kiinalaisista aurinkosähkömoduuleista ja niiden osista kantaa myös jatkossa polkumyynti- ja tasoitustullia.

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, kiinalaisten aurinkosähkömoduulien ja niiden osien polkumyynti- ja tasoitustullin viimeinen voimassaolopäivä on 3.9.2018. Tavarat luokitellaan CN-koodeihin ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90 (lisätty 13.4.).

EU:n virallisen lehden numerossa C 95, 13.3.2018 ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyynti- ja tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet