Valmistatko asesulfaamikaliumia tai tuotko sitä Kiinasta? Voit pyytää komissiolta polkumyyntitullin uudelleentarkastelua.

11.2.2020 14.58
Tiedote

Unionin tuottajat voivat esittää komissiolle kirjallisen pyynnön alkaa tutkia, pitääkö Kiinasta peräisin olevasta asesulfaamikaliumista kantaa myös jatkossa polkumyyntitullia.

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinasta peräisin olevan asesulfaamikaliumin polkumyyntitullin viimeinen voimassaolopäivä on 1.11.2020. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2934999021.

Ilmoitus on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 46, 11.2.2020. Lehdessä ilmoitetaan määräaika, johon mennessä unionin tuottajat voivat esittää komissiolle pyynnön tarkastella polkumyyntitullia uudelleen. Pyyntö on lähetettävä ilmoituksessa mainittuun osoitteeseen.

Komissio tutkii polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa. Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet