Valmistatko alumiinifoliota tai tuotko sitä Kiinasta tai Venäjältä? Valmistajat voivat nyt pyytää komissiolta polkumyyntitullin uudelleentarkastelua.

27.3.2020 14.12
Tiedote

Unionin tuottajat voivat esittää komissiolle kirjallisen tarkastelupyynnön alkaa tutkia, pitääkö kiinalaisesta tai venäläisestä alumiinifoliosta kantaa myös jatkossa polkumyyntitullia. Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, kiinalaisen ja venäläisen alumiinifoliosta kannettavan polkumyyntitullin viimeinen voimassaolopäivä on 19.12.2020. Tavarat luokitellaan CN-koodeihin ex 7607 11 19 ja ex 7607 11 90.

Ilmoitukset on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 98, 25.3.2020. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet