Valkovenäläisten rauta- ja terästankojen (mm. CN-koodi ex 7214 10 00) lopullinen polkumyyntitulli voimaan 18.6.2017

20.6.2017 14.21
Tiedote

Yritysten, jotka tuovat betonin raudoitukseen tarkoitettuja rauta- ja terästankoja Valko-Venäjältä, pitää maksaa lopullista polkumyyntitullia 18.6.2017 lähtien.

Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ja ex 7214 99 95 (Taric-koodit: 7214 10 00 10, 7214 20 00 20, 7214 30 00 10, 7214 91 10 10, 7214 91 90 10, 7214 99 10 10, 7214 99 95 10). Tuotekatteeseen eivät sisälly väsymiskestävyydeltään hyvät raudasta tai teräksestä valmistetut betonin raudoituksessa käytettävät tangot. Siihen eivät sisälly myöskään muut pitkät tuotteet, kuten pyöreät tangot. Polkumyyntitulli on 10,6 prosenttia (Euroopan unionin virallinen lehti nro L 155, 17.6.2017). Tulli on voimassa viisi vuotta.

Yrityksen tulee maksaa tässä vaiheessa polkumyyntitullit myös väliaikaisen polkumyyntitullin aikana tuomista tavaroistaan. Käytännössä tämä hoituu niin, että Tulli vapauttaa asetetut vakuudet ja lähettää asiakkaalle vastaavan suuruisen jälkikantopäätöksen.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet