Valko-Venäjän tekstiilien tuontikiintiöt päättyvät 24.3.2017

24.3.2017 13.47
Tiedote

Jatkossa tekstiilien tuontirajoitus on vain pohjoiskorealaisilla tuotteilla.

Valko-Venäjän tasavallasta peräisin olevien tekstiilien ja vaatteiden tuonnissa sovellettavat autonomiset kiintiöt on kumottu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) nro 2017/354 (Euroopan unionin virallinen lehti L 57, 3.3.2017). Myöskään ulkoista jalostusliikennettä koskevia kiintiöitä ei enää tarvita näille tuotteille. EU voi kuitenkin turvautua tulevaisuudessa kiintiöihin, jos Valko-Venäjän ihmisoikeustilanne heikkenee vakavasti. Asetus tulee voimaan 24.3.2017 ja sen jälkeen tekstiilikiintiöt ovat käytössä ainoastaan tuonnissa Korean demokraattisesta kansantasavallasta.

Asiakastiedotteet