Väliaikaiset suojatoimenpiteet kolmansien maiden terästuotteille voimaan 19.7.2018 (päivitys tiedotteeseen 18.7.2018)

9.8.2018 14.48
Tiedote

EU on avannut 23:lle teräksen tuoteluokalle tariffikiintiöt tuonnissa 200 päivän ajaksi 19.7.2018 alkaen.

EU:n komissio on todennut, että unionin tuottajiin kohdistuva vakava vahinko on toteutumassa ja kriittisten olosuhteiden vuoksi väliaikaiset suojatoimenpiteet on otettava käyttöön. Teräksen ylikapasiteettitilanteen ja Yhdysvaltojen rajoittavien toimenpiteiden odotetaan aiheuttavan huomattavaa terästuotteiden kaupan uudelleensuuntaamista unioniin. Asiasta on kerrottu 18.7.2018 julkaistussa EU:n virallisen lehden numerossa L 181.

Tämän asiakastiedotteen liitteessä 1 on lueteltu tariffikiintiöt, tuoteluokat, CN-koodit ja tariffikiintiöiden määrät. Kun asianomainen tariffikiintiö on käytetty loppuun tai kun kyseisten tuoteluokkien tuontiin ei sovelleta kyseistä tariffikiintiötä, kannetaan 25 prosentin suuruinen lisätulli. Lisätulli lasketaan tuotavan tuotteen tullausarvosta.

Tavaran alkuperä määräytyy unionin tullikoodeksin mukaisesti (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä), ja se on vaadittaessa voitava todistaa. Alkuperä voidaan todistaa kauppakamarin tai vastaavan elimen antamalla alkuperätodistuksella tai muulla luotettavalla asiakirjalla.

Suojatoimenpiteet koskevat kolmansia maita eli sellaisia maita ja alueita, jotka eivät kuulu EU:n tullialueeseen. Suojatoimenpiteet eivät kuitenkaan koske kaikkia kehitysmaita. Liitteessä 2 on luettelo niistä kehitysmaista peräisin olevista tuotteista, joihin sovelletaan väliaikaisia toimenpiteitä. Toimenpiteitä ei sovelleta Norjasta, Islannista tai Liechtensteinista peräisin oleviin tuotteisiin, koska riski tuonnin kasvusta näistä maista on vähäinen.

Miten maahantuojan on toimittava, jos teräs on matkalla 19.7.?

Sellaisen terästuotteen tuontia, joka on jo matkalla unioniin 19.7.2018 ja jonka määräpaikkaa ei voida muuttaa, ei lueta tariffikiintiöihin, eikä siihen sovelleta 25 prosentin lisätullia, vaan se voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen. Tässä tapauksessa tullausvaiheessa tuoja voi ilmoittaa erityismaininnan lisäkoodin XEQ.

Vaihtoehtoisesti tuoja voi hakea maksettuja lisätulleja takaisin Tullin oikaisusta kolmen vuoden kuluessa tullivelan tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimus on lähetettävä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Tulli/Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki. Oikaisuvaatimuksessa tuojan on esitettävä näyttö siitä, että tavara on ollut matkalla unioniin 19.7.2018 eikä määräpaikkaa ole voitu muuttaa. Oikaisuhakemuksen käsittelyaika on noin kolme kuukautta.

Miten maahantuojan on toimittava, jos teräs on suojatoimenpiteiden alaista? (päivitetty 9.8.2018)

Väliaikaisten suojatoimenpiteiden voimassaoloaikana niiden maiden, joita toimenpiteet koskevat, on ilmoitettava sanomalla tullikohtelukoodiksi (etuuskohtelu) 120, kiintiönumero ja maaryhmäkoodi SAVG (5001). Kiintiöpyyntöä ei voi tehdä nettitullauksessa. Kiintiötullauksessa pitää aina tehdä ensin yksinkertaistettu ilmoitus eli epätäydellinen ilmoitus ja sen jälkeen antaa täydentävä ilmoitus 10 päivän kuluessa tavaroiden luovutuksesta. Jos tavarat tullataan manuaalisesti, täydentävä ilmoitus on tehtävä seitsemän päivän kuluessa tavaroiden luovutuksesta.

Huom! Kiintiöt olivat jonokiintiöitä 19.7.–1.8.2018, mutta 2.8.2018 alkaen komissio on jakanut kiintiöt normaalisti niiden hyväksymistä seuraavana toisena työpäivänä. Tulli tutkii täydentävän tullauksen yhteydessä, ovatko terästuotteet mahtuneet kiintiöön.

Mikäli tuontierä on mahtunut kiintiöön, tuoja voi hakea maksettuja lisätulleja takaisin Tullin oikaisusta kolmen vuoden kuluessa tullivelan tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimus on lähetettävä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Tulli/Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki. Oikaisuhakemuksen käsittelyaika on noin kolme kuukautta.

Liite 1 Tariffikiintiöt

Liite 2 Luettelo kehitysmaista peräisin olevista tuotteista, joihin sovelletaan väliaikaisia toimenpiteitä.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet