Asiakastiedote
Uusi Portnet -versio otetaan käyttöön 7.2.2017, muutoksia ilmoitusmenettelyssä

7.2.2017 11.06
Tiedote

Portnetista otetaan käyttöön 7.2.2017 uusi versio 1/2017.

Uudessa versiossa on toteutettu mm. väylämaksupäätösten sähköinen toimitus ilmoittajalle sekä rakenteellisten rahtialuksia koskevien miehistöluetteloiden automaattinen luku Portnetin tietokantaan.

Portnet -väylämaksuilmoittaja saa jatkossa automaattisesti tiedon väylämaksupäätöksestä sähköpostiinsa, jonka jälkeen ilmoittaja voi itse tulostaa päätöksen Portnetista. Päätös on tulostettavissa suomen- ja ruotsinkielellä ja lisäksi englanninkielisenä otteena. 

Tulli lähettää päätökset ilmoittajalle myös kirjeitse 28.2.2017 asti. Tämän jälkeen Tulli ei enää lähetä päätöksiä ilmoittajalle kirjeitse vaan ilmoittajan on itse haettava päätökset Portnetista. Pyydämme uuden väylämaksutoiminnallisuuden toteuttamiseksi Portnet -ilmoittajia tarkistamaan Portnetin edustajatiedoista, että sähköpostiviesti väylämaksupäätöksestä ohjautuu haluttuun osoitteeseen.

Rakenteellisessa muodossa tapahtuvaan tietojen ilmoittamiseen on käytettävä Tullin sivulta http://tulli.fi/sahkoiset-palvelut/lomakkeet/meriliikenteen-lomakkeet saatavia kyseisiä tietoja koskevaa NSW–nimistä lomaketta, kun tiedot annetaan lomakkeella. Lomake ladataan Portnetiin vastaavannimisen luettelotyypin yhteyteen.

Uusi Portnet -versio asennetaan klo 16.30 ja asennus kestää 1 – 1,5 tuntia.

Uuteen Portnet -versioon liittyvät kysymykset ja edustajatietojen muutospyynnöt voi osoittaa Tullin Meriliikenneryhmän sähköpostiosoitteeseen meke(at)tulli.fi.

Asiakastiedotteet