USA:sta peräisin oleva biodiesel, lopullinen polkumyyntitulli, yhteistyössä toimineet viejäyritykset

25.9.2017 14.08
Tiedote

Uusia yrityskohtaisia lopullisia polkumyyntitulleja saatetaan ottaa käyttöön.

Kysymyksessä on USA:sta peräisin oleva biodiesel, joka luokitellaan esimerkiksi Taric-koodiin 2710194329. Komissio on täydentänyt lopullista polkumyyntitullia koskevaa asetusta siten, että komissio voi asettaa tietyille uusille viejäyrityksille yhteistyöhön osallistuneisiin otoksen ulkopuolisiin tuottajiin sovellettavan tullin, joka on 115,60 euroa tonnilta. EU:n virallisen lehden numerossa L 245, 23.9.2017 mainitaan, millä perusteella USA:sta peräisin oleva viejä voi hakea edellä mainittua tullia tuotteilleen. Tuojien kannattaa seurata, tuleeko asetukseen tällaisia yrityskohtaisia muutoksia.

Lisätietoja:

Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet