Asiakastiedote 14.10.2016
Unionin ulkopuolelta tuotavien rauta- ja terästuotteiden tarkkailuasiakirja tulee sähköiseksi Suomessa vuonna 2017

14.10.2016 15.17
Tiedote

Päivitetty 17.10.2016 ja 18.10.2016: Ennakkotarkkailu unionin ulkopuolelta tuotavien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden osalta on otettu käyttöön 1.5.2016. Asiasta on julkaistu asiakastiedote 18.5.2016.

Rauta- ja terästuotteiden ennakkotarkkailu

Suomessa myönnettävien tarkkailuasiakirjojen hakemukset lähetetään jatkossa vain sähköisesti Tulliin.
        
Tiedon myönnetystä tarkkailuasiakirjasta Tulli toimittaa jatkossa vain sähköisesti asiakkaalle: Tulli toimittaa asiakkaille tarkkailuasiakirjakohtaisen viitenumeron, jonka asiakas on velvollinen ilmoittamaan tuonnin yhteydessä. Viitenumeron avulla Tulli tarkistaa tarkkailuasiakirjan voimassaolon ja muut tuonnin kelpoisuusehdot.

Alkuperäistä paperista tarkkailuasiakirjaa Tulli ei toimita asiakkaalle kuin erikseen pyydettäessä.

Sähköisen käsittelyn ulkopuolelle jäävät ne tarkkailuasiakirjat, jotka on myönnetty muissa unionin jäsenmaissa ja sellaiset Suomessa myönnettävät tarkkailuasiakirjat, joita on tarkoitus käyttää muissa jäsenmaissa. Näissä tapauksissa käytetään edelleen paperisia tarkkailuasiakirjoja ja merkinnät tehdään niihin.

Lisätietoja: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet