Asiakastiedote 21.4.2016
Unionin tullikoodeksin 114 artiklan 2. kohdan mukainen viivästyskorko käyttöön 1.5.2016

21.4.2016 13.43
Tiedote

Unionin tullikoodeksin (UTK) soveltamisen alkaessa 1.5.2016 otetaan käyttöön UTK:n 114 artiklan 2. kohdan mukainen viivästyskorko.

Sitä kannetaan tuonti- ja vientitullin yhteydessä silloin, kun

  • tullivelka syntyy UTK:n 79 tai 82 artiklan mukaisesti säännösten noudattamatta jättämisen seurauksena tai
  • tullivelkaa koskeva tiedoksianto johtuu jälkitarkastuksesta.

Viivästyskorkoa kannetaan näissä tapauksissa tullivelan syntypäivän ja sen tiedoksiantopäivän väliseltä ajalta. Korkokanta määräytyy EU:n virallisen lehden C-sarjassa julkaistun korkokannan mukaan, jota EKP sovelsi perusrahoitusoperaatioihinsa tullivelan erääntymiskuukauden ensimmäisenä päivänä korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä. Viivästyskorkoa ei kanneta, jos se jää päätöksellä alle kymmenen euron.

Tullin yhteydessä kannettavan viivästyskoron lisäksi arvonlisäverolle sekä valmisteveroille tulee kannettavaksi veronlisäys veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1995/1556) mukaan. Veronlisäys on määrältään kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä, yhteensä kuitenkin vähintään kolme euroa. Veronlisäys lasketaan kuitenkin samalta ajalta kuin viivästyskorko eli tullivelan syntypäivän ja sen tiedoksiantopäivän väliseltä ajalta.

Lisätietoa: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet