Asiakastiedote 31.3.2016
Ulkoiseen jalostukseen, tiettyyn käyttötarkoitukseen, sisäiseen jalostukseen suspensiojärjestelmässä ja väliaikaiseen maahantuontiin myönnettyjen lupien voimassaolo

31.3.2016 13.33
Tiedote

Ulkoiseen jalostukseen, tiettyyn käyttötarkoitukseen (end use), sisäiseen jalostukseen suspensiojärjestelmässä ja väliaikaiseen maahantuontiin myönnetyt kirjalliset luvat ovat voimassa luvan kohdassa 6 b mainittuun päivämäärään asti, kuitenkin enintään 1.5.2019.

Lupia tulee 1.5.2016 alkaen kuitenkin käyttää unionin tullikoodeksin, delegoidun asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti ja mahdollisia siirtymäsäädöksiä tulee noudattaa.

Uudistuvasta lainsäädännöstä lisää: lainsäädäntö uudistuu

Lisätietoa: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet