Turkista peräisin olevan tietyn kirjolohen lopullinen tasoitustulli, esim. nimike 0301919011, yhden yrityksen nimenmuutos – tarkista, tuotko tältä myyjältä!

15.1.2019 10.04
Tiedote

EU:n virallisen lehden numerossa C 15, 14.1.2019 mainitun Turkista peräisin olevan tietyn kirjolohen, esim. nimike 0301919011, yhden myyjäyrityksen nimi on muuttunut. Tarkista, tuotko tältä myyjältä. Yritystä koskeva Taric-lisäkoodi B968 säilyy ennallaan.

Yrityksen aikaisempi nimi: Abalıoğlu Yem-Soya Ve Tekstil San. A.Ş

Yrityksen uusi nimi: Lezita Balik A.Ş.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet