Asiakastiedote 12.8.2016
Tupakkalaki muuttuu 15.8.2016

12.8.2016 14.38
Tiedote

Uusi tupakkalaki (549/2016) tulee voimaan 15.8.2016. Uudistus liittyy osittain EU:n tupakkatuotedirektiivin 2014/40/EU täytäntöönpanoon, mutta osa muutoksista perustuu kansalliseen omaan harkintaan ja lainsäädäntötarpeisiin. Tupakkalain 2 §:stä löytyvät kaikkien tupakkatuotteiden ja nikotiininesteen määritelmät.

Yksityishenkilö ei saa hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta etäviestimen välityksellä hankittuja tupakkatuotteita, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta. 

Kaikkien savuttomien tupakkatuotteiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta on kiellettyä.  

Yksityishenkilö ei saa tuoda maahan, hankkia ja vastaanottaa postitse tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta sähkösavukkeen avulla höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinia sisältävää nestettä, jonka nikotiinipitoisuus on yli 20 milligrammaa millilitrassa tai jolla on lääkelain 3 §:n 1 momentin mukainen käyttötarkoitus.

Lisätietoja: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet