Tuotko yrityksen City Cycle Industries polkupyöriä Sri Lankasta? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

13.4.2017 8.44
Tiedote

Komissio tutkii, tulisiko srilankalaisen yrityksen City Cycle Industries polkupyöristä kantaa polkumyyntitullia.

EU:n virallisen lehden numerossa L 98, 11.4.2017 on kerrottu tutkimuksen yksityiskohdat. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyyntönsä tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 (Taric-koodit 8712 00 30 10, 8712 00 70 91). City Cycle Industries –yrityksen polkupyörien tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Tullit voidaan tarvittavien edellytysten täyttyessä periä taannehtivasti. Mahdolliset tulevat tullit määritetään uudelleen aloitetun polkumyyntitutkimuksen tulosten perusteella. Yrityksen Taric-lisäkoodi on B131.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet