Tuotko viinihappoa Taric-koodi 2918 12 00 90 Kiinasta? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

2.5.2017 11.00
Tiedote

Komissio tutkii, tulisiko kiinalaisen viinihapon polkumyyntitullia jatkaa.

EU:n virallisen lehden numerossa C 122, 19.4.2017 on kerrottu tarkastelun yksityiskohdat. Lisäksi kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyyntönsä tulla kuulluksi. EU:n virallisessa lehdessä ilmoitetaan tarkastelujen kommentointimahdollisuuksien määräajat ja komission osoite, johon otetaan yhteyttä.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet