Tuotko Venäjältä, Trinidad ja Tobagosta tai Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia urean ja ammoniumnitraatin seoksia? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

13.8.2018 14.20
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö Venäjältä, Trinidad ja Tobagosta tai Amerikan yhdysvalloista peräisin olevista urean ja ammoniumnitraatin seoksista kantaa polkumyyntitullia.

Tutkimuksesta kerrotaan enemmän EU:n virallisen lehden numerossa C 284, 13.8.2018. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodiin 3102 80 00.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet