Tuotko Venäjältä tai Ukrainasta peräisin olevia raudasta tai teräksestä valmistettuja saumattomia putkia mm. CN-koodi ex 7304 11 00? Nyt on mahdollista kommentoida polkumyyntitullia

6.7.2017 15.18
Tiedote

Tuotko Venäjältä tai Ukrainasta peräisin olevia raudasta tai teräksestä valmistettuja saumattomia putkia? Nyt on mahdollista kommentoida polkumyyntitullia

Komissio tutkii, tulisiko Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevista seuraavista tuotteista kantaa myös jatkossa polkumyyntitullia: Raudasta tai teräksestä valmistetut poikkileikkaukseltaan ympyränmuotoiset saumattomat putket, joiden ulkoläpimitta on enintään 406,4 mm ja joiden hiiliekvivalenttiarvo on IIW-instituutin (International Institute of Welding) kaavan ja kemiallisen analyysin mukaan enintään 0,86.

Tuotteet luokitellaan CN-koodeihin ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ja ex 7304 59 93 (Taric-koodit 7304110011, 7304191020, 7304193020, 7304220021, 7304230020, 7304240021, 7304291020, 7304293020, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 ja 7304599320). EU:n virallisen lehden numerossa C 214, 4.7.2017 on kerrottu yleinen tausta sekä yksityiskohdat tarkastelulle. Kaikki, joita asia koskee, voivat kommentoida tutkimusta komissiolle. Mainitussa virallisessa lehdessä ilmoitetaan tutkimusten ja tarkastelujen kommentointimahdollisuuksien määräajat sekä komission osoite, johon otetaan yhteyttä.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa. Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös tarkastelun myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet