Tuotko valurautaisia putkien liitos- ja muita osia Kiinasta tai Thaimaasta? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

14.5.2018 9.46
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö kiinalaisten ja thaimaalaisten valurautaisten putkien osien tuonnista kantaa nykyisen suuruista polkumyyntitullia myös jatkossa. Tavarat luokitellaan Taric-koodiin 7307 19 10 10.

Tarkastelun yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 162/8.5.2018. Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet