Tuotko turkkilaisia kuumavalssattuja levyvalmisteita? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

15.5.2020 9.49
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö turkkilaisista kuumavalssatuista rauta- ja teräslevyvalmisteista kantaa polkumyyntitullia. Tutkimuksesta kerrotaan enemmän EU:n virallisen lehden numerossa C 166, 14.5.2020. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (Taric-koodi 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-koodi 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-koodi 7226 19 10 90), 7226 91 91 ja 7226 91 99.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet