Tuotko tietynlaista polyeteenitereftalaattia Intiasta? Nyt voit kommentoida kannettavaa tasoitustullia

27.3.2019 14.03
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö Intiasta peräisin olevasta tietynlaisesta polyeteenitereftalaatista (CN-koodi 39076100) kannettavan tasoitustullin muoto muuttaa paljoustullista arvotulliksi.

EU:n virallisen lehden numerossa C 111, 25.3.2019 kerrotaan asian taustaa sekä mitä maita ja nimikkeitä asia koskee. Kaikki yritykset, joita asia koskee, voivat kommentoida tutkimusta komissiolle lehdessä ilmoitetussa määräajassa.

Komissio tutkii tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, vaan se ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet