Tuotko säämiskänahkaa Kiinasta? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

8.12.2017 15.53
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö kiinalaisen säämiskänahan tuonnista kantaa nykyisen suuruista polkumyyntitullia myös jatkossa. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 4114 10 10 ja 4114 10 90.

Tarkastelun yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 416, 6.12.2017. Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet