Tuotko piitä Bosnia ja Hertsegovinasta tai Brasiliasta? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

22.12.2017 10.39
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö Bosnia ja Hertsegovinasta tai Brasiliasta peräisin olevasta piistä kantaa polkumyyntitullia.

Tutkimuksesta kerrotaan enemmän EU:n virallisen lehden numerossa C 438, 19.12.2017. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodiin 2804 69 00.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet