FI SV

Tuotko pallografiittiraudasta valmistettuja putkia Intiasta? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

7.5.2018 9.55
Tiedote

Komissio on aloittanut uudelleen intialaisten, pallografiittiraudasta valmistettujen putkien tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen.

Tavarat luokitellaan Taric-koodeihin 7303 00 10 10 ja 7303 00 90 10. Tutkimus on aloitettu, koska vähittäismyyntihinnat etuyhteydettömille asiakkaille unionissa ovat laskeneet. Tämä on heikentänyt voimassa olevien toimenpiteiden aiottuja korjaavia vaikutuksia. Tutkimuksen yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 151/30.4.2018. Tutkimus päättyy yhdeksän kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Komissio on aloittanut myös osittaisen välivaiheen tarkastelun. Siinä tutkitaan vain yhden intialaisen vientiä harjoittavan tuottajan, Electrosteel Castings Ltd:n, myyntiä. Tarkastelun yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 157/4.5.2018. Tarkastelu päättyy 15 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Intialaisiin pallografiittiputkiin sovelletaan myös vuonna 2016 käyttöön otettua lopullista tasoitustullia.

Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Lehdissä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet