Tuotko osittain hiottua tai hiottua indica-riisiä Kambodžasta tai Myanmarista? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi suojatoimenpideasiassa.

20.3.2018 15.33
Tiedote

Komissio tutkii, tulisiko kambodžalaisesta tai myanmarilaisesta osittain hiotusta tai hiotusta indica-riisistä kantaa yleisen tullitariffin mukainen tulli.

Tuote on tällä hetkellä vapautettu tulleista yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun asetuksen eli GSP-asetuksen nojalla. Komissio on saanut näyttöä siitä, että indica-riisin tuonti Kambodžasta ja Myanmarista on kasvanut merkittävästi. Tuontihinnat ovat olleet huomattavasti alhaisemmat kuin unionin tuottajien hinnat, mikä on aiheuttanut vakavia vaikeuksia sekä indica-riisin viljelijöille että myllyteollisuudelle Euroopan unionissa.

EU:n virallisen lehden numerossa C 100, 16.3.2018 on kerrottu tutkimuksen yksityiskohdat. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyyntönsä tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 ja 1006 30 98. Tutkimus saatetaan päätökseen 12 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Komissio tutkii ja käsittelee suojatoimenpiteitä koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet