FI SV

Tuotko maahan terästuotteita tai valmistatko niitä? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi suojatoimenpideasiassa. Maaliskuussa aloitetun tutkimuksen tavarakatetta on muutettu.

29.6.2018 9.01
Tiedote

Komissio tutkii, tulisiko tiettyjen terästuotteiden tuonnissa ryhtyä suojatoimenpiteisiin. Tutkimus aloitettiin 26.3.2018 ja siitä on kerrottu Tullin asiakastiedotteessa ja EU:n virallisen lehden numerossa C 111, 26.3.2018. Nyt tutkimuksen kohteena olevaa tavarakatetta on muutettu.

Muutoksesta kerrotaan enemmän EU:n virallisen lehden numerossa C 225, 28.6.2018. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. Muutoksen kohteena olevan teräksen tuotenumerot, tuoteluokat ja CN-koodit luetellaan lehdessä. Uudet tutkimuksen kohteena olevat tuotteet ovat seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmänä viimeistellyt tangot sekä seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka. Sen lisäksi komissio on täsmentänyt tiettyjä CN-koodeja.

Komissio tutkii ja käsittelee suojatoimenpiteitä koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet