Tuotko maahan terästuotteita tai valmistatko niitä? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi suojatoimenpideasiassa.

18.2.2020 9.31
Tiedote

Komissio otti alkuvuodesta 2019 käyttöön tiettyjä terästuotteita koskevat lopulliset suojatoimenpiteet. Nyt komissio tarkastelee uudelleen suojatoimenpiteitä hiljattaisen kehityksen tai muuttuneiden olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

Tarkastelu rajoittuu seuraaviin asioihin:

A. Tariffikiintiöiden taso ja myöntäminen tietyissä tuoteluokissa

B. Perinteisten kauppavirtojen syrjäyttäminen (Komissio on pyrkinyt säilyttämään perinteiset kauppavirrat.)

C. Mahdolliset haitalliset vaikutukset integroitumistavoitteisiin, joihin pyritään etuuskohteluasemassa olevien kauppakumppanien kanssa

D. Toimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjen kehitysmaiden luettelon päivittäminen niiden tuoreimman tuontimäärän perusteella (Suojatoimenpiteitä ei sovelleta, jos tuonti on vähäistä.)

E. Muut olosuhteiden muutokset, jotka saattavat edellyttää tariffikiintiön tason tai myöntämisen mukauttamista

EU:n virallisen lehden numerossa C 51, 14.2.2020 (sivu 25) on kerrottu tarkastelun yksityiskohdat. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyyntönsä tulla kuulluksi. Tarkastelu kohdistuu tuotteisiin, jotka luetellaan liitteessä. Komissio saattaa tarkastelun päätökseen mahdollisimman nopeasti ja mielellään ennen 30.6.2020.

Komissio tutkii ja käsittelee suojatoimenpiteitä koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet