Tuotko maahan terästuotteita tai valmistatko niitä? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi suojatoimenpideasiassa.

22.5.2019 10.42
Tiedote

Komissio on pannut omasta aloitteestaan vireille voimassa olevien suojatoimenpiteiden tarkastelun. Sen yksityiskohdat on kerrottu 17.5.2019 julkaistussa komission ilmoituksessa (EU:n virallisen lehden numero C 169).

Komissio otti 31.1.2019 käyttöön tiettyjä terästuotteita koskevat lopulliset suojatoimenpiteet. Ne muodostuvat 26 tuoteluokalle avatuista tariffikiintiöistä unioniin tuontia varten. Suojatoimenpiteet ovat voimassa 30.6.2021 asti.

Komissio aikoo nyt tarkastella, ovatko olosuhteet muuttuneet niin, että tariffikiintiöiden tasoa tai myöntämistä olisi mukautettava. Komissio on todennut tariffikiintiöiden käytöstä, että jotkin maakohtaisista tariffikiintiöistä tietyissä tuoteluokissa samoin kuin vastaavat jäännöskiintiöt viimeiseltä vuosineljännekseltä on käytetty loppuun epätavallisen nopeasti verrattuna perinteiseen tuontitasoon. Tarkastelu pyritään saamaan päätökseen mielellään ennen 30.9.2019, jotta vältettäisiin voimassa oleviin terästä koskeviin suojatoimenpiteisiin kohdistuva epävarmuus ja keskeytykset.

Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyyntönsä tulla kuulluksi. Tarkasteltavan teräksen tuotenumerot ja tuoteluokat luetellaan komission ilmoituksen liitteessä.

Komissio tutkii ja käsittelee suojatoimenpiteitä koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet