Tuotko linja-autoissa tai kuorma-autoissa käytettäviä uusia tai uudelleen pinnoitettuja ulkorenkaita Kiinasta? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi tasoitustulliasiassa.

16.10.2017 8.42
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö Kiinasta peräisin olevista linja-autoissa tai kuorma-autoissa käytettävistä ulkorenkaista kantaa tasoitustullia.

Tutkimuksesta kerrotaan enemmän EU:n virallisen lehden numerossa C 346, 14.10.2017. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 4011 20 90 ja 4012 12 00.

Komissio tutkii ja käsittelee tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet