Tuotko linja-autoissa tai kuorma-autoissa käytettäviä ulkorenkaita Kiinasta? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi polkumyynti- ja tasoitustulliasiassa.

5.2.2018 8.17
Tiedote

Komissio tutkii, tulisiko kiinalaisista, linja-autoissa tai kuorma-autoissa käytettävistä uusista tai uudelleen pinnoitetuista ulkorenkaista kantaa polkumyynti- ja tasoitustullia.

EU:n virallisen lehden numerossa L 30, 2.2.2018 on kerrottu tutkimuksen yksityiskohdat. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyyntönsä tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 4011 20 90 ja ex 4012 12 00 (Taric-koodi 4012 12 00 10).

Kiinalaisten ulkorenkaiden tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Tullit voidaan tarvittavien edellytysten täyttyessä periä taannehtivasti. Mahdolliset tulevat tullit määritetään polkumyynti- ja tasoitustutkimuksen tulosten perusteella.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyynti- ja tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet