Tuotko lasikuitukankaita Kiinasta tai Egyptistä? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi tasoitustulliasiassa.

23.1.2020 10.22
Tiedote

Komissio tutkii, tulisiko kiinalaisista ja egyptiläisistä tietyistä kudotuista ja/tai ristikudokseksi kudotuista lasikuitukankaista tasoitustullia. EU:n virallisen lehden numerossa L 16, 21.1.2020 on kerrottu tutkimuksen yksityiskohdat. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyyntönsä tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ja ex 7019 90 00 (Taric-koodit 7019 39 00 80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 ja 7019 90 00 80).

Kiinalaisten ja egyptiläisten lasikuitukankaiden tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Tullit voidaan tarvittavien edellytysten täyttyessä periä taannehtivasti. Mahdolliset tulevat tullit määritetään tasoitustutkimuksen tulosten perusteella.

Komissio tutkii ja käsittelee tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet