Tuotko kiinteitä lannoitteita (mm. CN-koodi ex 3102 29 00) Venäjältä? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa

18.8.2017 16.10
Tiedote

Komissio tutkii, tulisiko venäläisten kiinteiden lannoitteiden polkumyyntitullia muuttaa.

Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 3102 29 00, 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ja ex 3105 90 20. Lannoitteiden ammoniumnitraattipitoisuus on suurempi kuin 80 painoprosenttia.

Tutkimuksia on kaksi. EU:n virallisen lehden numerossa C 271, 17.8.2017 on kerrottu tutkimusten yksityiskohdat. Lisäksi kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. EU:n virallisessa lehdessä ilmoitetaan tutkimusten ja tarkastelujen kommentointimahdollisuuksien määräajat ja komission osoite, johon otetaan yhteyttä.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:

Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet