Tuotko Kiinasta tai Egyptistä peräisin olevia lasikuitukankaita? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi tasoitustulliasiassa.

21.5.2019 14.19
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö Kiinasta tai Egyptistä peräisin olevista tietyistä silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudotuista lasikuitukankaista kantaa tasoitustullia. Tutkimuksesta kerrotaan enemmän EU:n virallisen lehden numerossa C 167, 16.5.2019. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ja ex 7019 90 00 (Taric-koodit 7019 39 00 80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 ja 7019 90 00 80).

Komissio tutkii ja käsittelee tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet