Valmistatko pinni- ja lankanauloja, niittejä ja sinkilöitä tai tuotko niitä Kiinasta? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

19.12.2019 7.22 | Julkaistu suomeksi 19.12.2019 klo 9.54
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö Kiinasta peräisin olevista pinni- ja lankanauloista, niiteistä ja sinkilöistä kantaa polkumyyntitullia. Tutkimuksesta kerrotaan enemmän EU:n virallisen lehden numerossa C 425/18.12.2019.

Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7317 00 20, ex 7317 00 60, ex 7317 00 80, ex 7326 20 00, ex 7616 10 00, 8305 20 00 ja ex 8308 10 00 (Taric-koodit 7317 00 20 40, 7317 00 60 40, 7317 00 80 40, 7326 20 00 40,  7616 10 00 40  ja  8308 10 00 40).

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet