Tuotko Kiinasta peräisin olevia polkupyöriä? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi yhtä valmistajaa koskevassa polkumyyntitulliasiassa.

18.12.2019 13.20
Tiedote

Komissio tutkii, tulisiko kiinalaisten moottorittomien polkupyörien polkumyyntitullia muuttaa vientiä harjoittavan tuottajan nimeltä Universal Cycle Corporation (Guangzhou) osalta. Yrityksen Taric-lisäkoodi on C453. Kyseisen yrityksen tuotteiden tuonnissa kannettava tulli on kumottu. Tuonti kirjataan yhdeksän kuukauden ajan. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 (Taric-koodit 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 ja 8712 00 70 99).

EU:n virallisen lehden numerossa L 325, 16.12.2019 on kerrottu tutkimuksen yksityiskohdat. Lisäksi kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. EU:n virallisessa lehdessä ilmoitetaan tutkimusten ja tarkastelujen kommentointimahdollisuuksien määräajat ja komission osoite, johon otetaan yhteyttä.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet