Tuotko Kiinasta peräisin olevia jatkuvakuituisia lasikuitutuotteita? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi tasoitustulliasiassa.

19.12.2019 9.43
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö kiinalaisten jatkuvakuituisten lasikuitutuotteiden tuonnista kantaa nykyisen suuruista tasoitustullia myös jatkossa. Tavarat luokitellaan CN-koodeihin 7019 11 00, ex 7019 12 00 (Taric-koodit 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39) ja 7019 31 00

Tarkastelun yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 424/17.12.2019. Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet