Tuotko Kiinasta peräisin olevia valurautatavaroita? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

19.12.2019 7.22 | Julkaistu suomeksi 19.12.2019 klo 9.49
Tiedote

Komissio on aloittanut uudelleen kiinalaisten valurautatavaroiden tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen. Tavarat luokitellaan CN-koodeihin ex 7325 10 00 (Taric-koodi 7325 10 00 31) ja ex 7325 99 90 (Taric-koodi 7325 99 90 80). Valurautatavaroiden polkumyyntitulli tuli voimaan 2018. Tutkimus on aloitettu, koska Kiinan vientihinnat ovat laskeneet. Kiinan vientihintojen lasku vaikuttaa heikentäneen voimassa olevien toimenpiteiden aiottuja korjaavia vaikutuksia. Jälleenmyyntihinnat unionin markkinoilla eivät ole muuttuneet riittävästi. Lisäksi valurautatavaroita on edelleen tuotu unioniin merkittäviä määriä.

Tutkimuksen yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 425/18.12.2019. Tutkimus päättyy yhdeksän kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet