Tuotko Kiinasta linja-autoissa tai kuorma-autoissa käytettäviä uusia ja uudelleen pinnoitettuja ulkorenkaita (CN-koodit 4011 20 90 ja 4012 12 00)? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

14.8.2017 13.27
Tiedote

Komissio tutkii, tulisiko kiinalaisista linja-autoissa tai kuorma-autoissa käytettävistä uusista ja uudelleen pinnoitetuista ulkorenkaista kantaa polkumyyntitullia.

EU:n virallisen lehden numerossa C 264, 11.8.2017 on kerrottu tutkimuksen yksityiskohdat. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyyntönsä tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 4011 20 90 ja 4012 12 00.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet