Tuotko kiinalaista sitruunahappoa Kambodžasta? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

15.12.2017 14.51
Tiedote

Komissio tutkii, tulisiko Kambodžasta lähetetystä kiinalaisesta sitruunahaposta kantaa polkumyyntitullia.

EU:n virallisen lehden numerossa L 329, 13.12.2017 on kerrottu tutkimuksen yksityiskohdat. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyyntönsä tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 2918 14 00 (Taric-koodi 2918 14 00 20) ja ex 2918 15 00 (Taric-koodi 2918 15 00 13). Kambodžasta lähetetyn sitruunahapon tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Tullit voidaan tarvittavien edellytysten täyttyessä periä taannehtivasti. Mahdolliset tulevat tullit määritetään uudelleen aloitetun polkumyyntitutkimuksen tulosten perusteella.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet