Tuotko kiinalaista peroksosulfaattia? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

19.12.2018 16.06
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö kiinalaisten peroksosulfaattien (persulfaattien) tuonnista kantaa nykyisen suuruista polkumyyntitullia myös jatkossa. Tavarat luokitellaan CN-koodeihin 2833 40 00 ja ex 2842 90 80 (Taric-koodi 2842 90 80 20).

Tarkastelun yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 454, 17.12.2018. Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet