Tuotko kiinalaista aurinkopaneeleissa käytettävää lasia? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyynti- ja tasoitustulliasiassa.

20.5.2019 13.28
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö kiinalaisen, aurinkopaneeleissa käytettävän lasin tuonnista kantaa nykyisen suuruista polkumyynti- ja tasoitustullia myös jatkossa. Tavarat luokitellaan Taric-koodeihin 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 ja 7007 19 80 85.

Tarkastelujen yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 165/14.5.2019. Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyynti- ja tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet