Tuotko kiinalaisia polkupyöriä? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

6.6.2018 9.03
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö kiinalaisten polkupyörien tuonnista kantaa nykyisen suuruista polkumyyntitullia myös jatkossa.

Tavarat luokitellaan CN-koodeihin 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 (Taric-koodit 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 ja 8712 00 70 99).

Tarkastelun yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 189/4.6.2018. Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet