Tuotko kiinalaisia käsikäyttöisiä haarukkatrukkeja ja niiden osia Vietnamista? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa

24.7.2017 11.02
Tiedote

Komissio tutkii, tulisiko Vietnamista lähetetyistä kiinalaisista haarukkatrukeista kantaa polkumyyntitullia. EU:n virallisen lehden numerossa L 188, 20.7.2017 on kerrottu tutkimuksen yksityiskohdat. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyyntönsä tulla kuulluksi.

Tavara luokitellaan Taric-koodeihin 8427 90 00 13 ja 8431 20 00 13. Vietnamista lähetettyjen haarukkatrukkien ja niiden osien tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Tullit voidaan tarvittavien edellytysten täyttyessä periä taannehtivasti. Mahdolliset tulevat tullit määritetään uudelleen aloitetun polkumyyntitutkimuksen tulosten perusteella.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet