Tuotko keraamisia pöytä- ja keittiöesineitä Kiinasta? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

21.5.2018 14.17
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö kiinalaisten keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnista kantaa nykyisen suuruista polkumyyntitullia myös jatkossa. Tavarat luokitellaan CN-koodeihin ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ja ex 6912 00 29 (Taric-koodit 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 ja 6912 00 29 10).

Tarkastelun yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 167/15.5.2018. Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet