Tuotko Intiasta peräisin olevia grafiittielektrodijärjestelmiä? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi polkumyynti- ja tasoitustulliasiassa.

3.3.2020 9.45
Tiedote

Komissio tutkii, tulisiko intialaisten grafiittielektrodijärjestelmien polkumyynti- ja tasoitustullitoimenpiteitä jatkaa tai pitäisikö ne lopettaa tai pitäisikö niitä muuttaa. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 8545 11 00 (Taric-koodi 8545 11 00 10) ja ex 8545 90 90 (Taric-koodi 8545 90 90 10).

EU:n virallisen lehden numerossa C 67, 2.3.2020 on kerrottu tutkimuksen yksityiskohdat. Lisäksi kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. EU:n virallisessa lehdessä ilmoitetaan tutkimusten ja tarkastelujen kommentointimahdollisuuksien määräajat ja komission osoite, johon otetaan yhteyttä.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyynti- ja tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet